אודי גלבמן

שירים
והן גלויות
אודי גלבמן / שירים - 22/05/2024 22:04
19
צפיות
ואני מה רציתי
אודי גלבמן / שירים - 21/05/2024 10:51
37
צפיות
עם העברית הנפלאה
אודי גלבמן / שירים - 19/05/2024 00:32
49
צפיות
הלנצח נרדוף חרב
אודי גלבמן / שירים - 16/05/2024 15:00
29
צפיות
אינני חש
אודי גלבמן / שירים - 14/05/2024 23:16
36
צפיות
נוטלת אותי
אודי גלבמן / שירים - 13/05/2024 15:56
32
צפיות
שוב פקע מיתר אדום
אודי גלבמן / שירים - 12/05/2024 15:44
51
צפיות
מצביא ומנהיג
אודי גלבמן / שירים - 11/05/2024 11:31
48
צפיות
מהרהר ביופייך
אודי גלבמן / שירים - 10/05/2024 09:05
63
צפיות
לא לשכוח
אודי גלבמן / שירים - 09/05/2024 08:37
53
צפיות
שניים לברוח
אודי גלבמן / שירים - 07/05/2024 15:39
50
צפיות
אי אפשר עוד
אודי גלבמן / שירים - 04/05/2024 22:19
54
צפיות
ויפה, כה יפה הדרך
אודי גלבמן / שירים - 03/05/2024 22:07
46
צפיות
הנה היא הולכת
אודי גלבמן / שירים - 02/05/2024 21:56
69
צפיות
53
צפיות
לזאת ייקרא אהבה
אודי גלבמן / שירים - 29/04/2024 17:22
68
צפיות
כי אתה רודה בנו
אודי גלבמן / שירים - 28/04/2024 14:39
63
צפיות
שאני אפחד?
אודי גלבמן / שירים - 27/04/2024 13:43
47
צפיות