אודי גלבמן

שירים
הרוע
אודי גלבמן / שירים - 13/12/2023 19:37
125
צפיות
לנשמת עדן
אודי גלבמן / שירים - 12/12/2023 19:35
112
צפיות
זיכרי אותי
אודי גלבמן / שירים - 11/12/2023 13:55
137
צפיות
איפה גדי
אודי גלבמן / שירים - 10/12/2023 13:45
141
צפיות
היום הזה
אודי גלבמן / שירים - 08/12/2023 09:07
126
צפיות
כיסופוני
אודי גלבמן / שירים - 07/12/2023 08:50
74
צפיות
כיסופוני
אודי גלבמן / שירים - 06/12/2023 08:39
118
צפיות
לנצח אאור
אודי גלבמן / שירים - 05/12/2023 06:50
115
צפיות
ביבי
אודי גלבמן / שירים - 04/12/2023 06:48
127
צפיות
לא מתפלל יותר
אודי גלבמן / שירים - 02/12/2023 06:38
132
צפיות
אם קיים אתה
אודי גלבמן / שירים - 29/11/2023 20:53
153
צפיות
איך הם מעזים
אודי גלבמן / שירים - 28/11/2023 19:06
150
צפיות
שעת חרון
אודי גלבמן / שירים - 27/11/2023 18:35
140
צפיות
אלכס
אודי גלבמן / שירים - 26/11/2023 09:00
125
צפיות
והיכן החלומות
אודי גלבמן / שירים - 25/11/2023 05:46
119
צפיות
אביגיל שבה הביתה
אודי גלבמן / שירים - 24/11/2023 03:41
150
צפיות
נשבה בשבת בבקר
אודי גלבמן / שירים - 12/11/2023 07:47
132
צפיות