אודי גלבמן

שירים
מתיַ לאחרונה
אודי גלבמן / שירים - 18/03/2021 21:58
43
צפיות
כשאת שם איתי
אודי גלבמן / שירים - 17/03/2021 21:34
36
צפיות
לא כבוד חיפשתי
אודי גלבמן / שירים - 16/03/2021 20:27
43
צפיות
להבין את עצמי
אודי גלבמן / שירים - 15/03/2021 20:26
40
צפיות
על האיש שקידש
אודי גלבמן / שירים - 14/03/2021 18:58
38
צפיות
האנשים ההם מפעם
אודי גלבמן / שירים - 12/03/2021 07:23
51
צפיות
זכרונות מספריה
אודי גלבמן / שירים - 11/03/2021 04:21
40
צפיות
סדק התבונה
אודי גלבמן / שירים - 09/03/2021 23:16
39
צפיות
חול לבן
אודי גלבמן / שירים - 08/03/2021 21:03
41
צפיות
דברי ימותינו
אודי גלבמן / שירים - 07/03/2021 20:29
41
צפיות
כיכר אפורה
אודי גלבמן / שירים - 06/03/2021 20:28
42
צפיות
וככה אהבנו פעם
אודי גלבמן / שירים - 03/03/2021 19:32
46
צפיות
שמענו את ההמנון
אודי גלבמן / שירים - 02/03/2021 19:13
42
צפיות
גשם
אודי גלבמן / שירים - 01/03/2021 19:10
50
צפיות
יום לבוא
אודי גלבמן / שירים - 28/02/2021 19:02
47
צפיות
אם אקדים ללכת
אודי גלבמן / שירים - 27/02/2021 19:00
42
צפיות
אהובת כל
אודי גלבמן / שירים - 26/02/2021 08:34
41
צפיות