אלה לי

שירים
מים לרוויה
אלה לי / שירים - 19/10/2021 19:09
20
צפיות
תובנות
אלה לי / שירים - 18/10/2021 15:48
25
צפיות
צבעים לה
אלה לי / שירים - 17/10/2021 10:14
23
צפיות
עומדת מלכת
אלה לי / שירים - 15/10/2021 08:56
36
צפיות
רטובה
אלה לי / שירים - 13/10/2021 16:16
38
צפיות
כביש 6
אלה לי / שירים - 09/10/2021 19:29
34
צפיות
נוקשות
אלה לי / שירים - 08/10/2021 09:43
39
צפיות
מרק
אלה לי / שירים - 07/10/2021 07:22
41
צפיות
הוויה
אלה לי / שירים - 05/10/2021 17:18
34
צפיות
בשלות
אלה לי / שירים - 04/10/2021 17:17
47
צפיות
שערים נפתחים
אלה לי / שירים - 01/10/2021 08:15
49
צפיות
בשקט
אלה לי / שירים - 29/09/2021 12:37
49
צפיות
סוד
אלה לי / שירים - 28/09/2021 11:10
48
צפיות
מחילה
אלה לי / שירים - 27/09/2021 11:06
48
צפיות
כתובה
אלה לי / שירים - 26/09/2021 08:33
52
צפיות
סוכתך
אלה לי / שירים - 20/09/2021 16:48
47
צפיות
נכדה
אלה לי / שירים - 17/09/2021 06:15
57
צפיות
מרגלית -גלי שלנו את
אלה לי / שירים - 11/09/2021 07:51
55
צפיות
הודעות
גלי יקרה
אלה לי / הודעות - 11/09/2021 06:15
51
צפיות
שירים
כלי משתמש
אלה לי / שירים - 10/09/2021 07:30
50
צפיות