יצחק אור

שירים
הצעיף
יצחק אור / שירים - 21/04/2024 17:16
30
צפיות
עלי משמר
יצחק אור / שירים - 20/04/2024 16:10
31
צפיות
הווה , עבר , עתיד
יצחק אור / שירים - 14/04/2024 12:01
57
צפיות
פגע וברח*
יצחק אור / שירים - 12/04/2024 16:51
30
צפיות
הולך וסובב
יצחק אור / שירים - 11/04/2024 11:54
39
צפיות
כאב
יצחק אור / שירים - 09/04/2024 13:02
52
צפיות
הקיץ קרב ובא* /
יצחק אור / שירים - 07/04/2024 10:17
61
צפיות
אפריל
יצחק אור / שירים - 04/04/2024 09:38
55
צפיות
ועוד על שירת אהבה
יצחק אור / שירים - 31/03/2024 10:01
49
צפיות
שירת אהבה
יצחק אור / שירים - 26/03/2024 08:39
46
צפיות
ובלילה ההוא...לא שיר
יצחק אור / שירים - 22/03/2024 10:21
49
צפיות
ותעלה השמש
יצחק אור / שירים - 21/03/2024 09:53
55
צפיות
לך
יצחק אור / שירים - 19/03/2024 08:36
63
צפיות
מתגעגע אביב וקיץ
יצחק אור / שירים - 14/03/2024 09:12
56
צפיות
וילונות נישאים ברוח
יצחק אור / שירים - 12/03/2024 09:23
70
צפיות
זריחה
יצחק אור / שירים - 05/03/2024 09:12
83
צפיות
מר
יצחק אור / שירים - 01/03/2024 09:37
89
צפיות
אזהרת מסע
יצחק אור / שירים - 20/02/2024 17:28
64
צפיות