אודי גלבמן

שירים
חשבונות
אודי גלבמן / שירים - 26/12/2021 09:27
41
צפיות
בלשונן
אודי גלבמן / שירים - 22/12/2021 21:16
38
צפיות
הילולת חורף
אודי גלבמן / שירים - 21/12/2021 10:57
35
צפיות
שרתון מציצים
אודי גלבמן / שירים - 19/12/2021 22:38
30
צפיות
בגן העיר
אודי גלבמן / שירים - 18/12/2021 21:43
31
צפיות
והנחל מתבונן בו
אודי גלבמן / שירים - 17/12/2021 21:30
36
צפיות
גל קטן של ים
אודי גלבמן / שירים - 14/12/2021 07:28
29
צפיות
דרך מסכי הדשא
אודי גלבמן / שירים - 13/12/2021 06:50
32
צפיות
תראה את ההוא שם
אודי גלבמן / שירים - 10/12/2021 04:30
30
צפיות
תשובה לאורנה
אודי גלבמן / שירים - 08/12/2021 23:27
33
צפיות
סודות
אודי גלבמן / שירים - 07/12/2021 20:38
34
צפיות
גם ציפור זקנה
אודי גלבמן / שירים - 06/12/2021 18:47
33
צפיות
קצת אריק
אודי גלבמן / שירים - 04/12/2021 21:36
41
צפיות
והיפה מכולן
אודי גלבמן / שירים - 03/12/2021 20:13
47
צפיות
המורה לזימרה
אודי גלבמן / שירים - 02/12/2021 17:15
44
צפיות