אודי גלבמן

שירים
ובקום
אודי גלבמן / שירים - 30/01/2024 08:23
129
צפיות
רכבת אקספרס
אודי גלבמן / שירים - 26/01/2024 19:21
112
צפיות
יום יום בקר בקר
אודי גלבמן / שירים - 25/01/2024 19:18
103
צפיות
משורר אמת
אודי גלבמן / שירים - 24/01/2024 19:18
105
צפיות
ובחלוף היום
אודי גלבמן / שירים - 23/01/2024 19:14
114
צפיות
כה סתורה.כה מורכבת
אודי גלבמן / שירים - 22/01/2024 19:08
98
צפיות
שיהיה טוב יותר
אודי גלבמן / שירים - 21/01/2024 14:04
132
צפיות
נמוג אל חשכת החורף
אודי גלבמן / שירים - 20/01/2024 06:20
128
צפיות
אהבת אמת מגמגמת
אודי גלבמן / שירים - 18/01/2024 23:52
149
צפיות
כאב אבל געגוע
אודי גלבמן / שירים - 16/01/2024 18:25
111
צפיות
סתם פשוטוני
אודי גלבמן / שירים - 14/01/2024 11:22
125
צפיות
מיסטר לונלי
אודי גלבמן / שירים - 13/01/2024 09:17
113
צפיות
שיר השבוע
אודי גלבמן / שירים - 11/01/2024 22:04
101
צפיות
בן שנה
אודי גלבמן / שירים - 09/01/2024 21:43
128
צפיות
עכשיו עכשיו עכשיו
אודי גלבמן / שירים - 08/01/2024 11:18
115
צפיות