אודי גלבמן

שירים
אהבת ינקות
אודי גלבמן / שירים - 11/02/2024 22:01
105
צפיות
העולם השתנה , אבא
אודי גלבמן / שירים - 10/02/2024 21:01
87
צפיות
כלו ימי שבייך
אודי גלבמן / שירים - 09/02/2024 14:59
100
צפיות
פסיכולוגיה
אודי גלבמן / שירים - 08/02/2024 07:50
98
צפיות
סיפורים
שירים
מתוך תוכי
אודי גלבמן / שירים - 05/02/2024 07:00
122
צפיות
הם כה מתוקים
אודי גלבמן / שירים - 03/02/2024 20:03
113
צפיות
בטרם יילך
אודי גלבמן / שירים - 02/02/2024 17:01
81
צפיות
אמרי לי
אודי גלבמן / שירים - 01/02/2024 14:29
62
צפיות
איפה פיספסנו
אודי גלבמן / שירים - 31/01/2024 12:02
84
צפיות
ובקום
אודי גלבמן / שירים - 30/01/2024 08:23
111
צפיות
רכבת אקספרס
אודי גלבמן / שירים - 26/01/2024 19:21
103
צפיות
יום יום בקר בקר
אודי גלבמן / שירים - 25/01/2024 19:18
100
צפיות
משורר אמת
אודי גלבמן / שירים - 24/01/2024 19:18
103
צפיות
ובחלוף היום
אודי גלבמן / שירים - 23/01/2024 19:14
106
צפיות
כה סתורה.כה מורכבת
אודי גלבמן / שירים - 22/01/2024 19:08
92
צפיות
שיהיה טוב יותר
אודי גלבמן / שירים - 21/01/2024 14:04
124
צפיות
נמוג אל חשכת החורף
אודי גלבמן / שירים - 20/01/2024 06:20
121
צפיות