אודי גלבמן

שירים
ובסופו
אודי גלבמן / שירים - 02/05/2023 21:06
96
צפיות
מזל טוב אמא
אודי גלבמן / שירים - 01/05/2023 20:58
97
צפיות
אמת
אודי גלבמן / שירים - 30/04/2023 19:28
130
צפיות
מה תאמרי בבקר מחר
אודי גלבמן / שירים - 28/04/2023 13:28
106
צפיות
תמיד בן עשרים ושש
אודי גלבמן / שירים - 25/04/2023 18:11
113
צפיות
שיר לחברי המתים
אודי גלבמן / שירים - 24/04/2023 18:06
142
צפיות
וחזה נחל אהבה
אודי גלבמן / שירים - 23/04/2023 11:42
126
צפיות
ילדה יפה מאוחרת
אודי גלבמן / שירים - 22/04/2023 08:36
72
צפיות
יהונתן
אודי גלבמן / שירים - 21/04/2023 06:53
64
צפיות
שירה של דמוקרטיה
אודי גלבמן / שירים - 18/04/2023 17:35
111
צפיות
שני סבים מי יודע
אודי גלבמן / שירים - 17/04/2023 17:10
126
צפיות
ישבנו בדלאל
אודי גלבמן / שירים - 16/04/2023 16:32
88
צפיות
אבל אותך אני מרגיש
אודי גלבמן / שירים - 15/04/2023 14:58
102
צפיות
סבתא.נכדה
אודי גלבמן / שירים - 13/04/2023 15:46
102
צפיות
111
צפיות
להיות בת עשרים
אודי גלבמן / שירים - 11/04/2023 12:46
147
צפיות