אודי גלבמן

שירים
בצק
אודי גלבמן / שירים - 01/08/2021 10:42
20
צפיות
שדות טל ( לא) לנצח
אודי גלבמן / שירים - 28/07/2021 20:26
27
צפיות
כתפיות
אודי גלבמן / שירים - 27/07/2021 20:16
28
צפיות
מסוכמים בינינו
אודי גלבמן / שירים - 26/07/2021 18:36
28
צפיות
על חם ומתוק
אודי גלבמן / שירים - 25/07/2021 18:13
35
צפיות
כל עו־ אני קם בבקר
אודי גלבמן / שירים - 23/07/2021 17:41
38
צפיות
בארץ קידמת גליל
אודי גלבמן / שירים - 22/07/2021 17:08
29
צפיות
כסף דל של עצב
אודי גלבמן / שירים - 21/07/2021 17:01
25
צפיות
ספר חיי
אודי גלבמן / שירים - 20/07/2021 16:39
31
צפיות
מנקה המדרגות
אודי גלבמן / שירים - 19/07/2021 15:50
33
צפיות
כולנו צעצועים
אודי גלבמן / שירים - 18/07/2021 13:35
32
צפיות
הקדשה
אודי גלבמן / שירים - 16/07/2021 12:49
35
צפיות
עשיני
אודי גלבמן / שירים - 15/07/2021 12:48
38
צפיות
אחרי שהלכת
אודי גלבמן / שירים - 14/07/2021 07:24
42
צפיות
לזו הפעם
אודי גלבמן / שירים - 13/07/2021 05:23
34
צפיות
נשכנית
אודי גלבמן / שירים - 10/07/2021 13:57
35
צפיות