אודי גלבמן

שירים
יום לבוא
אודי גלבמן / שירים - 28/02/2021 19:02
20
צפיות
אם אקדים ללכת
אודי גלבמן / שירים - 27/02/2021 19:00
25
צפיות
אהובת כל
אודי גלבמן / שירים - 26/02/2021 08:34
28
צפיות
בת ארבעים
אודי גלבמן / שירים - 25/02/2021 07:56
35
צפיות
לך הביתה
אודי גלבמן / שירים - 24/02/2021 05:02
36
צפיות
אלה. ששים וארבע.
אודי גלבמן / שירים - 22/02/2021 16:30
41
צפיות
יאנוש והילדים
אודי גלבמן / שירים - 21/02/2021 16:17
35
צפיות
במבי
אודי גלבמן / שירים - 18/02/2021 07:59
36
צפיות
והן יודעות
אודי גלבמן / שירים - 16/02/2021 19:12
33
צפיות
רכבת רכבת
אודי גלבמן / שירים - 14/02/2021 17:07
37
צפיות
מדלן
אודי גלבמן / שירים - 13/02/2021 13:33
35
צפיות
הרכבת נוסעת
אודי גלבמן / שירים - 12/02/2021 11:19
39
צפיות
אמרתי לה
אודי גלבמן / שירים - 11/02/2021 10:10
34
צפיות
והכי אני נזכר בך
אודי גלבמן / שירים - 08/02/2021 13:30
29
צפיות
וחצי ריבוא שותקים
אודי גלבמן / שירים - 06/02/2021 13:54
44
צפיות
כי את הבנת אותי
אודי גלבמן / שירים - 05/02/2021 12:20
37
צפיות