אודי גלבמן

שירים
אצבעותי שטות
אודי גלבמן / שירים - 20/09/2020 19:14
27
צפיות
חכמת הסקס
אודי גלבמן / שירים - 19/09/2020 18:36
24
צפיות
שנה טובה
אודי גלבמן / שירים - 18/09/2020 14:34
20
צפיות
עוד מסר זניח₪
אודי גלבמן / שירים - 16/09/2020 13:07
24
צפיות
ואני האב
אודי גלבמן / שירים - 15/09/2020 13:24
27
צפיות
כיצד אסביר לך
אודי גלבמן / שירים - 14/09/2020 09:55
23
צפיות
זה מין סיפור נזנח
אודי גלבמן / שירים - 13/09/2020 09:04
26
צפיות
מחשב מעשה אהבה
אודי גלבמן / שירים - 12/09/2020 02:24
28
צפיות
היפה את עדיין?
אודי גלבמן / שירים - 09/09/2020 09:22
32
צפיות
אהבנו
אודי גלבמן / שירים - 06/09/2020 22:31
31
צפיות
תמיד התמונה הזו
אודי גלבמן / שירים - 05/09/2020 06:03
29
צפיות
מתקשה להבין
אודי גלבמן / שירים - 04/09/2020 04:03
30
צפיות
מת על....
אודי גלבמן / שירים - 02/09/2020 21:17
26
צפיות
נהיה כציפורים
אודי גלבמן / שירים - 29/08/2020 19:41
19
צפיות
פשוט
אודי גלבמן / שירים - 25/08/2020 10:44
23
צפיות