chezki12

שירים
בעודי מהלך...
chezki12 / שירים - 08/07/2008 22:36
18
צפיות
אבל אבל אולי
chezki12 / שירים - 10/01/2008 22:24
17
צפיות
מחיקה
chezki12 / שירים - 20/11/2007 00:03
16
צפיות
נשמות תועות
chezki12 / שירים - 06/11/2007 22:54
23
צפיות
בשבילך אני מוכן?\!
chezki12 / שירים - 12/10/2007 15:01
14
צפיות
למה??????? (לעזזאל!!!!)
chezki12 / שירים - 15/09/2007 21:03
12
צפיות
פחד.....
chezki12 / שירים - 10/09/2007 13:45
15
צפיות
מקול הלב
chezki12 / שירים - 06/09/2007 21:01
20
צפיות