chezki12

שירים
בעודי מהלך...
chezki12 / שירים - 08/07/2008 22:36
7
צפיות
אבל אבל אולי
chezki12 / שירים - 10/01/2008 22:24
8
צפיות
מחיקה
chezki12 / שירים - 20/11/2007 00:03
4
צפיות
נשמות תועות
chezki12 / שירים - 06/11/2007 22:54
6
צפיות
בשבילך אני מוכן?\!
chezki12 / שירים - 12/10/2007 15:01
5
צפיות
למה??????? (לעזזאל!!!!)
chezki12 / שירים - 15/09/2007 21:03
5
צפיות
פחד.....
chezki12 / שירים - 10/09/2007 13:45
6
צפיות
מקול הלב
chezki12 / שירים - 06/09/2007 21:01
11
צפיות