שירים

למה??????? (לעזזאל!!!!)

למה החיים לא מפסיקים
ורגע לחשוב לך נותנים
למה הכול להיות מורכב חייב
בסערת רגשות אני עכשיו
עני דומות אני עוצב
מיד אשוב....        

תגובות