שירים

קרה ומנוכרת רחוקה וקצת אחרת

את קרה ומנוכרת רחוקה וקצת אחרת
 
אך זה ייתכן הרי לפני שנייה עמדת לידי ניצבת
 
מבדיחותי צוחקת אוהבה ומיוחדת
 
כה קרובה היית אז ללבי שעל נימיו פרטת
 
והמנגינות שעלו מפריטותיך כה נעמו הן לאוזניי
 
משמע קולך ומבטך אוהב אני אותך
 
נשבעתי אז בקול איתן בטוח בעצמי
 
ואת תפסת את מיתרי ליבי אחד אחד קרעת את נשמתי
 
ואת אפילו לא יודעת בטח לעצמך לא מדמיינת
 
את חושבת שהיה ושנגמר שהכל הוא רק עבר
 
ואני נשארתי כאן מתבוסס לי בדמי
 
וקול צחוקך מגיע לאוזני והמנגינה בזכרוני עולה שוב בראשי
 
ואז אותך אני רואה ואולי זה דימיון
 
אבל נראה לי שאת יושבת בליבו של מישהוא אחר
 
ואני מנסה לצעוק אבל דבר לי לא יוצא
 
כנראה שלא אצליח להזהיר את השוטה

תגובות