שירים

בשבילך אני מוכן?\!

בשבילך אני אחצה עולם
בשבילך אגשים המשאלות כולם
בשבילך אתן מאור עני
בשבילך אתן גם את חיי
בשבילך אני מוכן גם לוותר עליך!\?
 

תגובות