שירים

נשמות תועות

נשמות תועות
 
בעולם מסתובבות
 
משמעות הן מחפשות
 
כלאות בתוך גופות
 
שתנועתן מגבילות
 
גופות עם פגמים
 
שאת צעדם עוצרים
 
אחרי הרבה שנים של חיפושים
 
שפרי הם לא נושאים
 
עוזבות הנשמות את הגופות
 
מהעולם הזה הן נפרדות
 
 
שבעות ימים? מקומטות בלות
 
הן הגופות שמאחור הן משארות
 
אבל הנשמות האם גם הן זקנות?
 
לאן הן ממשיכות אותן הנשמות?
 
והאם בכלל הן קימות?
 
חייב למצוא תשובות
 
לפני שגם שנותי תמות.... 
 

תגובות