שירים

מחיקה

כבר יותר משנה שאת ראשי היא ממלאת
 
לא משאירה לי לאן להימלט
 
בלילות חשוכים עת רעש הגשמים שינה נוטל מעיני
 
נכנסת היא לתוך חיי מענה לילותי
 
פרצופה ניצב מנגד לפני
 
לא מצליח להוציאה מחיי
 
עת שומע אני שמה
 
נעתקת מפי הנשימה
 
העולם מסתחרר שווי משקלי מתערר
 
נשבע אני שאיני יכול יותר
 
אבל היום פתאום
 
מוצא אני עצמי לוחץ הלחצן הימני
 
שורת מסימות פותחת בפני אפשרויות
 
העכבר מפרפר בתוך ידי וליבי הוי ליבי
 
לוחץ על מחק ומסית את עיני יודע מנקודה זו ישתנו חיי
 
 
 

תגובות