שירים

מעשה באיש

מעשה באיש

מעשה באיש שאויש לתפקיד
בכיר אצל אישיות מפורסמת וידועה
היו לאיש שאיפות, היתה בו אש
רצה להיות למעלה.. לא חשש מאיש,
בגד, מעל, דרך, רמס והצליח
לטפס בסולם הדרגות.
לימים השתחרר מהתפקיד הרם
וישר לפוליטיקה נכנס,
קיבל תיק שר ולא היה ישר,
מעל ,דרך, רמס ועלה גבוה בסולם.
מה עכשיו, עסק ביש
מה יעשה האיש ולא עשה?

ימים יגידו.

תגובות

אודי גלבמן / לא ישר ולא מוסרי.אבל מ / 30/07/2021 04:19
גלי צבי-ויס / אולי / 30/07/2021 06:54
אורנה / יש שם הרבה כאלה / 30/07/2021 07:41
אהובה קליין / אילה היקרה. / 30/07/2021 08:28
יום טוב צבי / התגלגלות / 30/07/2021 08:39
רבקה ירון / *** / 30/07/2021 14:33
דני זכריה / מה יעשה האיש ולא עשה? / 30/07/2021 16:31