אורנה

שירים
ומה יום מיומיים
אורנה / שירים - 19/10/2021 10:10
24
צפיות
מתעתעת
אורנה / שירים - 18/10/2021 10:10
26
צפיות
ריח הדס
אורנה / שירים - 17/10/2021 10:08
24
צפיות
זה רק הרוח
אורנה / שירים - 16/10/2021 09:37
25
צפיות
פקדון
אורנה / שירים - 15/10/2021 09:37
31
צפיות
ירושה
אורנה / שירים - 14/10/2021 09:37
31
צפיות
המרחק
אורנה / שירים - 13/10/2021 09:37
30
צפיות
בשקט
אורנה / שירים - 12/10/2021 09:37
30
צפיות
אפשר בפשטות?
אורנה / שירים - 11/10/2021 09:37
31
צפיות
מבט
אורנה / שירים - 10/10/2021 09:36
36
צפיות
מחבוא
אורנה / שירים - 09/10/2021 09:34
45
צפיות
מפוזרת
אורנה / שירים - 08/10/2021 09:34
38
צפיות
מניפיסט
אורנה / שירים - 07/10/2021 09:33
39
צפיות
ואולי
אורנה / שירים - 06/10/2021 09:33
43
צפיות
ברכה
אורנה / שירים - 05/10/2021 09:31
42
צפיות
קשרים
אורנה / שירים - 04/10/2021 09:31
49
צפיות
אשה ציפור
אורנה / שירים - 03/10/2021 09:29
55
צפיות
תעתוע
אורנה / שירים - 02/10/2021 08:57
44
צפיות
אורך געגוע
אורנה / שירים - 01/10/2021 08:17
47
צפיות
לאן
אורנה / שירים - 30/09/2021 08:17
43
צפיות