אורנה

פוסטים
גמד ההפתעות
אורנה / פוסטים - 01/03/2012 08:21
11
צפיות
שירים
וויאכ
אורנה / שירים - 15/01/2021 08:16
23
צפיות
ניקוד נכון
אורנה / שירים - 14/01/2021 08:15
31
צפיות
חיים
אורנה / שירים - 13/01/2021 08:14
25
צפיות
מציצנות
אורנה / שירים - 12/01/2021 08:12
27
צפיות
אני ראיתי
אורנה / שירים - 11/01/2021 07:47
33
צפיות
שיריי
אורנה / שירים - 10/01/2021 07:45
28
צפיות
היה הדס
אורנה / שירים - 09/01/2021 07:43
31
צפיות
פושטקית
אורנה / שירים - 07/01/2021 18:41
39
צפיות
לבשל חטאים
אורנה / שירים - 06/01/2021 18:40
33
צפיות
קשרים
אורנה / שירים - 05/01/2021 11:38
37
צפיות
אסתפק בשיר
אורנה / שירים - 04/01/2021 07:04
36
צפיות
לחישה חבויה
אורנה / שירים - 03/01/2021 07:02
34
צפיות
ולו לרגע
אורנה / שירים - 02/01/2021 06:59
33
צפיות
באין אותך
אורנה / שירים - 01/01/2021 06:58
35
צפיות
מכתוב
אורנה / שירים - 31/12/2020 06:15
36
צפיות
פרפרים
אורנה / שירים - 30/12/2020 06:14
33
צפיות
עד לכדי שיר
אורנה / שירים - 29/12/2020 06:07
36
צפיות
כאב רך
אורנה / שירים - 28/12/2020 06:10
14
צפיות
למהול בדידות
אורנה / שירים - 27/12/2020 06:49
11
צפיות