שירים

כמו שקט- מלאכים ושדים

א.

שקט , האהבה כמו תמה לגווע

בכד השמן בו נמשחנו-

סדק

 

עדיין על הר נבו

לא פולש

השליחים שלי, ממתינים

 

יש לי כנפיים , אך

אני צריך חיוך

כדי לעוף

 

ב.

אימא אדמה קוראת

הלב, לא לעד

מעלית ממתינה ,לקומת אהבה

 

מילים יכולות להיות חניתות

הרוצחות

אהבות תמימות

 

בי,

עדיין , סוד חלוקי הנחל

ההדסים השואפים לפרוח

 

ג.

אני ילד, תמיד, כמעט

חיוך ציפורים

נושק לעדנת תמימות אהבתי

 

לעיתים,

אני  שותק  אהבות

כמעט-

מעט

 

ד.

איני נותן שמות לחושך

אצבעותיי כואבות הנקישות

בדלתך

 

שומע קולות לבך

אישה

עם מספר טלפון שכמעט, נשכח

 

מבקש לחזור ולסמן

משקופי הדלת, טוטפות עינייך

מחלפות שמשון הרי-

פזורות לרוח!

 

 

תגובות

אורנה / יפהפה / 04/07/2021 09:44
אביה / יצחק - מילים נהדרות - חודרות - נוקבות - כמה יופי אהבתי את הכל ונותרתי עם / 04/07/2021 11:07
אדם אמיר-לב / השליחים / 04/07/2021 14:14
מרים מעטו / איש יקרלי / 04/07/2021 14:26
יום טוב צבי / מספר הטלפון / 04/07/2021 14:32
גלי צבי-ויס / מעלית ממתינה / 04/07/2021 14:41
שמואל כהן / מחפש / 04/07/2021 16:08
רחל בנגורה / יפה כל המהלך רוח שלך / 04/07/2021 17:20
רבקה ירון / *** / 04/07/2021 17:48
נורית ליברמן / אני ילד, תמיד, כמעט / 04/07/2021 20:01