יקיר (יקי) דסא©

שירים
בערוגות הלב
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 28/11/2022 13:30
12
צפיות
על המוקד
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 27/11/2022 12:27
33
צפיות
הזיה בדויה
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 26/11/2022 10:25
55
צפיות
אשפת חיצים
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 24/11/2022 20:49
32
צפיות
לדבר אהבה
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 23/11/2022 20:19
41
צפיות
תשע שנים - אמא
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 22/11/2022 19:28
42
צפיות
משב מרענן
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 21/11/2022 18:24
41
צפיות
ניסיון עקר
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 19/11/2022 13:09
52
צפיות
כמו דף שנתלש
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 18/11/2022 12:40
45
צפיות
התבודדות
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 15/11/2022 11:41
45
צפיות
ילקוט השקרים
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 12/11/2022 21:54
52
צפיות
בין הלשונות
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 11/11/2022 20:51
45
צפיות
לא מכה על חטא
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 10/11/2022 20:48
37
צפיות
הסנה שלא בוער
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 09/11/2022 12:28
39
צפיות
קשור
יקיר (יקי) דסא© / שירים - 07/11/2022 11:09
46
צפיות