גליה אזולאי

שירים
שנה טובה
גליה אזולאי / שירים - 22/09/2023 18:38
31
צפיות
שיר השוק
גליה אזולאי / שירים - 15/09/2023 15:03
41
צפיות
מה אברך
גליה אזולאי / שירים - 14/09/2023 01:18
42
צפיות
אהבה מקיר הלב
גליה אזולאי / שירים - 10/09/2023 01:21
47
צפיות
מזל טוב
גליה אזולאי / שירים - 03/09/2023 23:32
65
צפיות
שארית
גליה אזולאי / שירים - 07/08/2023 08:09
74
צפיות
זה היה ביום רביעי
גליה אזולאי / שירים - 05/08/2023 13:29
58
צפיות
לילה בכלל לא שקט
גליה אזולאי / שירים - 01/08/2023 02:59
73
צפיות
שנת חלום
גליה אזולאי / שירים - 26/06/2023 22:06
88
צפיות
היום לֵיל שישי
גליה אזולאי / שירים - 10/09/2022 00:26
136
צפיות
וַָו החיבור
גליה אזולאי / שירים - 08/09/2022 23:42
102
צפיות
דברים של הלב
גליה אזולאי / שירים - 24/08/2022 20:41
112
צפיות
113
צפיות
מגירות
גליה אזולאי / שירים - 05/07/2022 10:47
101
צפיות
לחיות
גליה אזולאי / שירים - 08/03/2022 00:09
100
צפיות
צביקה יקר שלי
גליה אזולאי / שירים - 01/03/2022 00:28
103
צפיות