שירים

שותלת אותיות - שיר מודפס שקיבלתי מחברה ליום האשה (שיר שלי)

תגובות

אודי גלבמן / יפהפה ונוטל אותי עלי ד / 07/03/2021 19:23
דני זכריה / רק שלא ... / 07/03/2021 19:51
אלה לי / שותלת אותיות שצמחו לפרחים רבים ועוד יכתבו העצים / 07/03/2021 20:50
גלי צבי-ויס / גומות / 08/03/2021 05:06
שמואל כהן / מתעופפת לה ברוח / 08/03/2021 06:21
אורנה / את משתלה / 08/03/2021 07:33
יום טוב צבי / את ומגרפה / 08/03/2021 08:39
יצחק אור / מילים עולות / 08/03/2021 09:57
רבקה ירון / *** / 08/03/2021 13:35
שמאי ארמן / כמו גנן מיומן את מטפחת / 08/03/2021 13:39