Eli Pogrebinsky

שירים
כמה זה "לעולם"?
Eli Pogrebinsky / שירים - 12/11/2023 08:41
28
צפיות
איש גיבור חייל.
Eli Pogrebinsky / שירים - 29/10/2023 21:04
55
צפיות
חיות בדלת.
Eli Pogrebinsky / שירים - 08/10/2023 17:28
83
צפיות
נשר. שיר-יזכור.
Eli Pogrebinsky / שירים - 02/10/2023 18:45
67
צפיות
יריחו. שיר כיבוש.
Eli Pogrebinsky / שירים - 26/09/2023 19:11
80
צפיות
נוסטלבגי' לברה''מ
Eli Pogrebinsky / שירים - 17/05/2023 11:52
95
צפיות
שופט. שיר תוכחה
Eli Pogrebinsky / שירים - 14/05/2023 17:58
96
צפיות
נסיך יפה על סוס לבן
Eli Pogrebinsky / שירים - 31/08/2022 13:39
117
צפיות
השיר שטרם נכתב
Eli Pogrebinsky / שירים - 28/06/2022 10:33
80
צפיות
שיר תלמיד לגיטרה.
Eli Pogrebinsky / שירים - 23/06/2022 17:40
114
צפיות
שירת הים.
Eli Pogrebinsky / שירים - 20/04/2022 17:12
115
צפיות
שיר חזון יונה הנביא
Eli Pogrebinsky / שירים - 28/01/2022 00:46
206
צפיות