שירים

אור וחושך

אור וחושך

אור וחושך, כמו שמש וירח

ניגודים ,זה לזה מתנגדים

אבל גם  משלימים ,אם חשוך לו לאדם ,

אומרים אל דאגה,

אתה  תמצא אור בקצה המנהרה,

מנהרת החיים עוד תאיר לך פנים.

ואם האור חזק מידי הוא  יסנוור, למעט  חשכה תייחל.

אור וחושך  הולכים בקווים מקבילים   ,לרוב לא נפגשים

הם לא  אויבים , אך גם לא חברים טובים

  מרחק זה מזה שומרים

  ‏לא מתערבבים ולא מתבוללים.

האור ביום והחושך בלילה.

אך לעתים מתערבים  האור פולש לחושך

  ‏בדמות מנורה מאיר את החשיכה ומגרש האפילה.

תגובות

אודי גלבמן / אהבתי מאד את הדימויים / 27/02/2021 19:20
גלי צבי-ויס / ניגודים / 27/02/2021 19:31
רבקה ירון / *** / 27/02/2021 20:10
שמואל כהן / בין חושך לאור / 28/02/2021 04:51
אורנה / ניגודיות / 28/02/2021 07:32
מרים מעטו / אילה יקרה / 28/02/2021 13:16