שירים

תאריך תפוגה

אנו
חורטים
את
שירת
חיינו
בדם
ליבנו
כל
אחד
חורט
אותותיו
בעטו
והולך
בעתו

----------------

לחיינו יש תאריך תפוגה

בדיוק כמו למוצרים העומדים

על המדף

תגובות

שמואל כהן / ספר חיינו / 02/02/2021 06:27
גלי צבי-ויס / שירת חיינו / 02/02/2021 07:18
אורנה / ירושת שירים / 02/02/2021 07:25
יום טוב צבי / כמו מוצרים / 02/02/2021 08:54
אודי גלבמן / והשאלה היא איך חורטים / 02/02/2021 11:55
אודי גלבמן / הן ראית ,אחותי היקרה&nbs / 02/02/2021 14:31
מרים מעטו / אודי יקר / 02/02/2021 19:15
נורית ליברמן / לחיינו יש תאריך תפוגה / 02/02/2021 14:12
דני זכריה / לחיים יש תוקף / 02/02/2021 14:51
מרים מעטו / דני יקר / 02/02/2021 19:20