viki.s

שירים
תודה לכולם
viki.s / שירים - 21/10/2020 22:35
8
צפיות
גמר חתימה טובה
viki.s / שירים - 27/09/2020 14:48
5
צפיות
זיגי חבר אהוב ויקר
viki.s / שירים - 12/07/2020 10:52
9
צפיות
כמו ספינה בלב ים
viki.s / שירים - 13/06/2020 23:56
8
צפיות
עולמות שונים
viki.s / שירים - 09/06/2020 00:31
6
צפיות
הודעות
שירים
חרוזים נתלשו
viki.s / שירים - 13/10/2019 02:32
9
צפיות
צליל הנבל
viki.s / שירים - 05/10/2019 21:34
6
צפיות
חג שמח לכולם
viki.s / שירים - 29/09/2019 03:32
6
צפיות
ימים אחרים
viki.s / שירים - 06/05/2019 23:51
5
צפיות
והניגון לא תם
viki.s / שירים - 13/04/2019 23:43
3
צפיות
ילדי אלוקים
viki.s / שירים - 09/03/2019 23:22
6
צפיות
נבל ליבי
viki.s / שירים - 07/03/2019 13:32
9
צפיות
מרחפת
viki.s / שירים - 04/03/2019 12:35
4
צפיות
נורית יקרה ואהובה
viki.s / שירים - 25/02/2019 00:28
7
צפיות
לך ארצי אנגן
viki.s / שירים - 08/02/2019 01:20
4
צפיות
שליחות של אהבה
viki.s / שירים - 02/02/2019 21:10
4
צפיות
שרתי לך ארצי
viki.s / שירים - 01/02/2019 07:25
6
צפיות