שירים

למות מאהבה

ניצבת
מבטך
נישא
גאה
ביקשתי
חכה
אמרת
אחכה
ולא
יספת
והלכת
שבתי
ממרחק
הזמנים
מנתיבות
רחוקים
ואתה
אינך
החיים
נשאוך
קדימה
וידעתי
כי
ביום 
בו
אפסיק
לאהוב
אבקש
את
נפשי
למות
מאהבה

תגובות

גלי צבי-ויס / החיים נשאוך / 10/03/2020 11:43
שמואל כהן / אל תפסיקי לאהוב / 10/03/2020 12:49
נורית ליברמן / שבתי ואתה אינך / 10/03/2020 14:41
יקיר (יקי) דסא© / ???????? / 10/03/2020 17:45
מרק ידן / אבקש את נפשי למות מאהבה / 11/03/2020 09:45
יום טוב צבי / מבטך גאה / 11/03/2020 13:10
יצחק אור / ביקשתי- חכה / 11/03/2020 16:40
אהובה קליין / מרים היקרה / 13/03/2020 09:22