שירים

קרקעית תשוקתך


קרקעית תשוקתך
 
נופל אל קרקעית
תשוקתך
כחלל הנטמן ברגבי
גופך
וזרועותייך חורתות
בגבי את ציפורני
התאווה
ואני מדמם את
אהבתי
במחילות של
אושרך,
ואני קם,
ושב לקוד
לעירומך.

תגובות

גלי צבי-ויס / אל מחילות אושרך / 17/08/2019 18:00
יום טוב צבי / מדמם את אהבתי / 18/08/2019 06:54
נורית ליברמן / אני מדמם את אהבתי / 18/08/2019 08:19
מרק ידן / את ציפורני התאווה / 21/08/2019 14:07