שירים

הפגישה


חששה למראה
מהו לבוש הולם
לפגישה שתיקבע
אם ראוייה לשירה.
לא מצאה דבר
גם לאחר שהפכה
כל דבר ברשותה
ומנוח לא ידעה  
בגופה שהתעבה
בפניה שרושתו
ונשארה בחולין
ובפגישה אמרה-
מתפשטת משיירים
מתלבשת בשירים.  
וכך
החלה במסעה.

תגובות

גלי צבי-ויס / מסע / 31/01/2019 06:50
יקיר (יקי) דסא© / להתאים לבוש... / 31/01/2019 09:09
יום טוב צבי / לבוש הולם / 31/01/2019 15:45
מרים מעטו / ~love~ / 31/01/2019 17:32