שירים

אדם ערמומי

27.12.21

 

יללות נוגות בלב ננעצות

מבעד חלונות נשמעות

לפתח דלתי מתקבצות:

יהודים- אוכל, עזרה, רחמים.

 

יללתי לקראתן לאות הזדהות

ולא שקטו עד יצאתי מחלון אחורי-

התחמקתי בתרגיל מהסרטים

ויללות המצפון מכות בליבי ובבשרי.

 

צר לי שלעיתים קרובות מדי

אני אדם ערמומי. כן- זה אני

מהמערבונים בילדותי-

משחק היום במגרש המנוולים.

תגובות

אורנה / מתאים את עצמך למצב / 27/12/2021 09:43
שמואל כהן / אתה לא מעוניין לפגוש את אותם האנשים / 27/12/2021 15:26
רבקה ירון / *** / 27/12/2021 17:53
גלי צבי-ויס / מכיר מהמערבונים / 28/12/2021 06:54
יצחק אור / מגרש המנוולים / 28/12/2021 10:14