אדם ערמומי

27/12/2021 09:24 | צבי רז

27.12.21

 

יללות נוגות בלב ננעצות

מבעד חלונות נשמעות

לפתח דלתי מתקבצות:

יהודים- אוכל, עזרה, רחמים.

 

יללתי לקראתן לאות הזדהות

ולא שקטו עד יצאתי מחלון אחורי-

התחמקתי בתרגיל מהסרטים

ויללות המצפון מכות בליבי ובבשרי.

 

צר לי שלעיתים קרובות מדי

אני אדם ערמומי. כן- זה אני

מהמערבונים בילדותי-

משחק היום במגרש המנוולים.