שירים

שיר השבוע - פורקן

פורקן

 

מדי פעם הרי בזעם נתקף האדם

 

ולבן אנוש אכן לראש עולה הדם

 

הפורק חמתו בשיחה

 

פוסק לנשמתו שמחה

 

ובשוך זעפו ימשוך בכתפו כאילו להד"ם.

תגובות

אודי גלבמן / וככלות הכל....כולנו בני / 30/07/2021 04:22
גלי צבי-ויס / קורה... / 30/07/2021 06:54
אורנה / תכונה אנושית / 30/07/2021 07:44
אהובה קליין / יום טוב צבי היקר. / 30/07/2021 08:36
נורית ליברמן / לראש עולה הדם / 30/07/2021 11:04
רבקה ירון / *** / 30/07/2021 14:31
דני זכריה / הברת זיכרון מהירה / 30/07/2021 17:57
יושקו / אהבתי / 04/08/2021 15:27