שירים

דיבורים

דיבורים

אני דוברת עברית וערבית
מדברת בשפה מדוברת
וגם בהבעות ורגשות
מדברת בלשון הים המדבר וההרים
מדברת גם ללא מילים
משתמשת בשפת הגוף ,
העיניים והפנים ,

בשפת הרמזים והסימנים ,
בג'בריש   ובמילמולים
מזמזמת בשפת הדבור
ונוהמת בשפת הדובים.
הרוב קבע, די  לבירבורים
אחרת לבור נופלים
עת למעשים שיהיו לעד מדוברים.

ואיזה שפה אתם מדברים
?

תגובות

גלי צבי-ויס / שפת הגוף / 20/06/2021 15:14
רבקה ירון / *** / 20/06/2021 15:21
דני זכריה / ​די לבירבורים / 20/06/2021 15:25
שמואל כהן / לדעת להקשיב / 20/06/2021 16:32
אודי גלבמן / מגדולי שירייך,איילונת / 20/06/2021 19:58
אורנה / עברית / 20/06/2021 20:28
רחל בנגורה / מקסים. את מלאת הבעה / 20/06/2021 21:06
יצחק אור / שפת הים המדבר וההרים / 21/06/2021 09:56