שירים

אותות

הבורא

צר

את

צורתי

גופי

הוא

תבנית

הזמן

הגיל

נותן

את

אותותיו

והאותות

לא

מחמיאים

כלל

וכלל

תגובות

אלה לי / אותות לא מחמיאים כלל ... / 21/01/2021 05:24
שמואל כהן / כשרואים את תמונתך / 21/01/2021 06:02
אורנה / אותות שם בנו / 21/01/2021 06:42
גלי צבי-ויס / התבגרות / 21/01/2021 07:37
מרים מעטו / אשה אהובה / 21/01/2021 16:02
אודי גלבמן / שולל זאת בתכלית , יקיר / 21/01/2021 09:52
עליזה ארמן זאבי / הטבע יש בו גם אמירה... / 21/01/2021 10:06
דני זכריה / והאות לא מחמיאים / 21/01/2021 13:43
מרים מעטו / דני יקר זה בסך הכל שיר / 21/01/2021 14:25
יום טוב צבי / תבנית הזמן / 21/01/2021 15:38
אהובה קליין / מרים היקרה / 22/01/2021 09:35