שירים

התחשמלות ♂ ♀


כשחיברנו את התקע לשקע
הרגשנו שמשהו התבקע
מגרונך קול מוזר בוקע
החלטתי שבתוכך רוצה להשתקע
ומאז כמו בביצה רק שוקע
ושוקע

איציק 22/12/2020

תגובות

יצחק אור / קוטר / 22/12/2020 08:54
יצחק אור / קוטר / 22/12/2020 08:54
אלה לי / בתוכה אתה שוקע / 22/12/2020 10:32
רבקה ירון / *** / 22/12/2020 12:15
שמואל כהן / שתי אפשריות חבר יקר, / 22/12/2020 13:37
יום טוב צבי / ושוקע / 22/12/2020 15:27
אדם אמיר-לב / רצויה / 22/12/2020 15:56
עליזה ארמן זאבי / התחשמלות כדאיתיש להיז / 23/12/2020 08:47