שירים

משטרת ההגיון


שיר ישן שלי בלבוש חדש/ הזוי ולגמרי לא ריאלי


דומייה, אופנועי משטרה חרישיים משמיעים 

המיה קלה בדרך להשלטת תקנה הקרויה:

"התקנה למניעת השמעת דברי הבל בציבור"

העונש הצפוי לעובר על התקנה - תלייה 

על חבל.

פולמוסים בקהילה החרישו

כשמשטרת ההיגיון הוסמכה

לקצוב לכל אדם ,במשורה,

כמות יומית שתכיל ביטויים 

של הגות תכליתית על בסיס של הנמקה מרבית.

עד כה נדונו למיתה גורמים

שדבררו עצמם (למוות) בניגוד לחוקה.

התוצאה - דילול מספרם של: חברי הכנסת והשרים ,

פוליטיקאים זוטרים, חובשי הספסלים האחוריים, 

עורכי דין, פרשנים, חרשנים, מלשנים, בלשנים טרחנים,

מפרסמים, פרסומאים, שדרנים, שקרנים, עיתונאים ועוד

כהנה וכהנה מרעין בישין,

כעת גם את ואני נוצרים לשון, מְתָקְשֶרִים רק בחגים 

וכך אנחנו לא מועדים.

עכשיו השתררה שוב דומייה, אופנועי משטרה חרישיים

משמיעים אך המיה קלה, בדרך להשלטת התקנה ובינתיים

יש בשורה חדשה:

"ניתן להמיר את עונש התליה להגליה".

 


תגובות

גלי צבי-ויס / שוטרי חרש / 04/06/2020 14:30
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:35
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:36
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:36
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:36
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:41
פיטר שיין / יכול להיות / 04/06/2020 22:42