שירים

תוגה

כל
עוד
ישכון
בי
 כאב
אסחט
אותו
עד 
תומו
אל
תוך
עורקי
דפיי
כל
עוד
תדור
בי
תוגה
אבכנה
עד
יתמו
דמעותי

תגובות

נורית ליברמן / כל עוד... / 03/03/2020 22:14
שמואל כהן / בלי כאב ותוגה / 04/03/2020 04:46
גלי צבי-ויס / אל עורקיי ודפיי / 04/03/2020 07:09
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 04/03/2020 15:37
גלי צבי-ויס / ~love~ מרים אהובה, / 04/03/2020 18:32
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 04/03/2020 19:02
גלי צבי-ויס / מרים אהובה, ~love~ / 05/03/2020 07:14
אהובה קליין / מרים היקרה. / 04/03/2020 08:20
שמאי ארמן / יש בידך את הכלים לשחרר / 04/03/2020 10:56
יום טוב צבי / יתמו דמעותי / 04/03/2020 15:01
דני זכריה / התמודדות עם הכאב והתוגה / 04/03/2020 18:13
עליזה ארמן זאבי / מרים אחות יקרה לי !התו / 04/03/2020 21:58