שירים

מחנה קיץ בגלבוע


עוטה אותך, מעשה אברך בחופתו
רשע בגופך הפורח
חוזר ומגלה אותך ב"עמק הנעלם"
במלוא אוני העצור, בגלבוע

בתחילה היו רמיזות הדר הגוף הניעור
מתפללים פקיעת הגומי במכנסיים הקצרים
מנסים להסתיר ניגון הנעורים המתפרצים
זכיתי בך, מהלך בך כבשווקים אסורים
עטור ניחוחות זהב מנצחים

שליחי הגוף כמו השתחררו מאסוריהם
לא נתנו דעתם על מחנות ואיסורים
מצאתי בך המפתח למערת הקסמים
הייתי בך, ארבעים ועוד ארבעה שודדים

מחוגי הצפון שלי הורו את ורק את
נעקד על שפתייך, כל כולך, את
הרי בגלבוע טל בשרי ומטר אהבתך
אני העני עבד לתשוקתי - תשוקתך

עתה יום חורף, געגועים עמוקים 
כנטיעות עצי הזית העתיקים, המושרשים
קטורת נעורים מופלאים ומשכרים
ואת, קמה גם ניצבת בעדי
כמו בין קודש לחול  -  מקומי

תגובות

יום טוב צבי / מעשה אברך בחופתו / 03/12/2019 15:05
גלי צבי-ויס / מחוגי הצפון שלי הורו את ורק את / 03/12/2019 15:16
נורית ליברמן / מחוגי הצפון שלי הורו את ורק את / 03/12/2019 17:54
מרים מעטו / ~love~ ~king~ / 03/12/2019 20:10