שירים

דרכי לחישה


דרכי לחישה 
 
משרטט לי דרכי
לחישה
אל רחשיו  
הקשובים של
גופך
הפעור לנעימה של
מגע,
ולשוני מלחכת את
תאוותך
מבין פנכות
תשוקתך,
המשתקפת בבעירתה
ומבעבעת מתחת
לעור
ייחומך,
ואת מדליקה בי
את פנסי
החשקים,
הנוהרים אל נטיפי
האש
הבוערים
באיברייך.

תגובות

נורית ליברמן / לשוני מלחכת את תאוותך / 18/08/2019 22:49
גלי צבי-ויס / רחשים קשובים / 19/08/2019 06:34
יצחק אור / מדליקת הפנסים / 19/08/2019 09:19
יום טוב צבי / דרכי לחישה / 19/08/2019 17:15