שירים

אש זורמת בעורקי


אש זורמת בעורקי / גליה א.א.

4/2015

 

שתיקתך ארוכה לא מובנת

הדלקת בי נשכחות עבר

כשהאש בעורקי זורמת

אמרת כי תשוב אלי

אמרת / כתבת (בצ'ט)

דברי נופת צופים

כעכביש לפתני

בנית בכחש קורים

סביבי

פתחת סוגר ליבי

ואני לבדי ...

תגובות

אודי גלבמן / לא להתייאש גליה.ממש לא / 04/02/2018 06:46
גליה אזולאי / תודה אודי, אני לא ביאו� / 04/02/2018 10:23
גלי צבי-ויס / כעכביש לפתני / 04/02/2018 08:13
גליה אזולאי / תודה גלי יקרה, דברים נ� / 04/02/2018 10:32
גליה אזולאי /  למרות גילי "המופלג" ע� / 04/02/2018 14:14
נורית ליברמן / בנית בכחש קורים סביבי / 04/02/2018 08:20
גליה אזולאי / תודה נורית יקרה, האש ל� / 04/02/2018 10:35
יום טוב צבי / שתיקתך ארוכה ולא מובנת / 04/02/2018 08:22
גליה אזולאי / תודה יום טוב היקר, כאב / 04/02/2018 10:39
גליה אזולאי / נכון, שיחות פתיחות, הת� / 04/02/2018 14:01
גליה אזולאי / תודה אילה מאז התגברנו / 04/02/2018 14:03
זיגי בר-אור / אוי, כנראה כל הגברים א� / 04/02/2018 13:23
גליה אזולאי / זיגי היקר, יש גברים וי� / 04/02/2018 14:07
יצחק אור / קורים / 06/02/2018 11:05