שירים

זה הרגש, הגיע זמן פרידה

 
 

לכל אדם זמן שלא נקבע מראש,

תלוי הוא בנסיבות חייו

האם הכבידו הם עליו

האם הקשו הם עיתותיו

כאשר נקרא אדם לבית דין של מעלה

הוא נקרא למשפט הציבור

מה עשה בחייו, וכיצד נהג בעמיתיו.

כאשר בערש רגעיו שוכב הוא

מבקש את עזרת בוראו

לסיים בכבוד, ללא עינויי גוף

ומחשבה.

בבקשה מהציבור הסובב

הרפו, תנו לי ללכת,

את שלי סיימתי כאן עלי אדמות

תנו להתחבר עם פרקי אבות

להתחבר מחדש לאבא, אמא, אח ואחות

לכל מי שהשאירני מאחור

אל תמשכוני בתרופות מאריכות.

די לי מעולם זה.

עכשיו תורכם, לבנות עולמכם.

עשיתי כמיטב ידיעתי כאן, כמיטב

מצפוני וצפונותיי.

תנו ללכת בשלום, וישרור השלום והשלווה

על ראשכם.

לא אתם אשמים בלכתי, עשיתם כמיטב

ידיעתכם לאחוז בי, והנה אני הולך ורפה

כוחותיי עוזבים, נשימתי כלה

היו שלום אהוביי, אהבתיכם כיכולת האהבה שבי

כל אחד בנפרד, ככוח אהבתי.

וכעת הגיע זמן פרידה, לא הספקתי לעשות

חשבון הנפש, כוחי כלה, ואתם במילא תספרו עלי.

זכרו את טובותיי, זכרו את אהבתי אתכם

ותנו לי להיפרד מעליכם.

כה אוהב אתכם, הגיע זמן לסגור ספר תולדותיי

ולהתחיל את שלכם.

היו שלום אהוביי.

ואם עולם אחר יש,

מקווה אני, שפגישתנו תבושש

וטוב יהיה לכם עלי האדמה.

ברוכים ומבורכים תהיו.

 

 

תגובות

אהובה קליין / גליה היקרה / 18/03/2016 00:20
גליה אזולאי / תודה אהובה, השיר נכתב � / 19/03/2016 21:48
דויד סמוכה / תנו להתחבר עם פרקי אבות / 18/03/2016 05:02
גליה אזולאי / תודה דויד, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:49
אודי גלבמן / השיר הזה מבטא תחושות ה / 18/03/2016 06:06
יצחק אור / היו שלום אהוביי / 18/03/2016 08:59
גליה אזולאי / תודה יצחק, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:52
זיגי בר-אור / בסתר ליבו של רבים בימי / 18/03/2016 16:12
גליה אזולאי / תודה זיגי, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:54
גליה אזולאי / תודה אילה, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:56
שמאי ארמן / זהו שיר פרידה קשה עם ח� / 18/03/2016 18:42
גליה אזולאי / תודה שמאי, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:57
גליה אזולאי / תודה יקיר, השיר נכתב כ� / 19/03/2016 21:59
גליה אזולאי / תודה יום טוב צבי הטוב � / 19/03/2016 22:00
נורית ליברמן / תנו ללכת בשלום / 19/03/2016 10:24
גליה אזולאי / תודה נורית יקרה, השיר � / 19/03/2016 22:02
גליה אזולאי / גדי תשאר איתנו עוד קצת / 19/03/2016 22:04
עליזה ארמן זאבי / כשאדם שוכב על ערש דווי / 19/03/2016 19:30
גליה אזולאי / עליזה תודה, השיר נכתב � / 19/03/2016 22:06
גליה אזולאי / תודה לך ניסימיקו היקר, / 20/03/2016 00:09
צביה / לקרוא ולבכות / 20/03/2016 14:52
גליה אזולאי / תודה צביה יקרה זאת באמ / 22/03/2016 07:47