משה טרופה

שירים
האם
משה טרופה / שירים - 02/01/2021 20:31
31
צפיות
צבעים
משה טרופה / שירים - 28/12/2020 14:09
18
צפיות
בוקר
משה טרופה / שירים - 06/12/2020 11:59
9
צפיות
דרך
משה טרופה / שירים - 15/11/2020 09:22
6
צפיות
הריקוד
משה טרופה / שירים - 02/11/2020 12:10
8
צפיות
הארוחה
משה טרופה / שירים - 03/09/2020 00:00
5
צפיות
לא קל
משה טרופה / שירים - 11/07/2020 08:25
6
צפיות
פגעי הזמן
משה טרופה / שירים - 26/12/2019 14:13
8
צפיות
העץ
משה טרופה / שירים - 27/11/2019 10:19
6
צפיות
עוטה לבן
משה טרופה / שירים - 09/10/2019 10:05
5
צפיות
מטה קסם
משה טרופה / שירים - 25/09/2018 06:48
4
צפיות
בקצרה
משה טרופה / שירים - 11/07/2018 08:53
5
צפיות
גל-גל/משה טרופה
משה טרופה / שירים - 18/04/2018 10:11
5
צפיות
מתגנב
משה טרופה / שירים - 16/11/2017 19:55
5
צפיות
זמן כלה
משה טרופה / שירים - 25/03/2016 07:52
7
צפיות
אני השני
משה טרופה / שירים - 01/01/2016 00:19
5
צפיות
אבא
משה טרופה / שירים - 14/10/2015 12:42
10
צפיות
הודעות
תערוכה
משה טרופה / הודעות - 30/06/2015 00:56
3
צפיות
שירים
לא מוכן
משה טרופה / שירים - 13/06/2015 11:32
6
צפיות