גליה אזולאי

שירים
החצב / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 23/08/2016 21:40
65
צפיות
תיוקים / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 17/08/2016 01:39
64
צפיות
ט' באב / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 14/08/2016 17:46
62
צפיות
בלילה / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 13/08/2016 15:08
70
צפיות
חיפוש / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 03/08/2016 17:09
66
צפיות
פרידה / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 01/08/2016 08:59
60
צפיות
שואפת רוח
גליה אזולאי / שירים - 30/07/2016 23:06
66
צפיות
מפגש / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 23/07/2016 10:15
65
צפיות