גליה אזולאי

שירים
עייפתי / גליה א.א
גליה אזולאי / שירים - 17/10/2015 08:22
91
צפיות
126
צפיות
שתיקה / גליה א. א.
גליה אזולאי / שירים - 27/09/2015 21:48
126
צפיות
ויבוא יום
גליה אזולאי / שירים - 25/09/2015 00:00
96
צפיות
146
צפיות
112
צפיות
פוסטים
חריזה כן או לא
גליה אזולאי / פוסטים - 18/09/2015 00:00
130
צפיות
שירים