אודי גלבמן

שירים
מי זו
אודי גלבמן / שירים - 30/09/2015 18:52
70
צפיות
מטבע הדברים
אודי גלבמן / שירים - 29/09/2015 18:18
106
צפיות
מבוששים
אודי גלבמן / שירים - 28/09/2015 08:52
77
צפיות
כמו שאת
אודי גלבמן / שירים - 25/09/2015 23:33
75
צפיות
פוסטים
שירים
עד עת אהבה
אודי גלבמן / שירים - 24/09/2015 19:12
88
צפיות
ונתנה תוקף
אודי גלבמן / שירים - 23/09/2015 19:20
62
צפיות
מה מצאת בי
אודי גלבמן / שירים - 21/09/2015 19:57
67
צפיות
ראוי לאדם
אודי גלבמן / שירים - 19/09/2015 00:20
96
צפיות
צידה לדרך
אודי גלבמן / שירים - 16/09/2015 00:00
86
צפיות
תופיני חטא
אודי גלבמן / שירים - 14/09/2015 19:34
64
צפיות
לילוש עם הפסנתר
אודי גלבמן / שירים - 13/09/2015 15:16
71
צפיות
פוסטים
רגש או שפה?
אודי גלבמן / פוסטים - 11/09/2015 00:00
103
צפיות
שירים
קחי מצלמה
אודי גלבמן / שירים - 11/09/2015 08:13
81
צפיות
בא אל מסדרונותייך
אודי גלבמן / שירים - 10/09/2015 08:13
85
צפיות
זיקנה
אודי גלבמן / שירים - 09/09/2015 08:07
83
צפיות