^keti^

פוסטים
השקיעה האחרונה שלי
^keti^ / פוסטים - 24/08/2012 23:24
27
צפיות
שירים
30
צפיות
מחשבות שהופכות למציאות
^keti^ / שירים - 18/02/2010 17:36
29
צפיות
סיפורים
תפקיד חיי
^keti^ / סיפורים - 17/02/2010 10:10
30
צפיות
שירים
לעזאזל עם הקשת בענן
^keti^ / שירים - 15/02/2010 22:03
21
צפיות
סיפורים
כאב,תאוות דמים.
^keti^ / סיפורים - 11/03/2008 19:11
25
צפיות
שירים
חיים ומוות ביד הלשון.
^keti^ / שירים - 27/10/2007 23:12
32
צפיות
צעדת מוות ססגונית
^keti^ / שירים - 25/09/2007 21:52
27
צפיות
שחיתי בים פשתן כהה,
^keti^ / שירים - 02/09/2007 20:04
30
צפיות
מות תמימים,בידי חוטאים.
^keti^ / שירים - 22/08/2007 23:30
25
צפיות
אפילו מלאכים נופלים
^keti^ / שירים - 20/08/2007 10:29
24
צפיות
hope leaves
^keti^ / שירים - 04/08/2007 20:46
30
צפיות
תשוקה אירוטית
^keti^ / שירים - 03/08/2007 02:11
41
צפיות
אמביוולנטיות מהורהרת
^keti^ / שירים - 09/07/2007 00:38
27
צפיות
אמביוולנטיות מהורהרת
^keti^ / שירים - 07/07/2007 22:09
31
צפיות
אופטימיות.
^keti^ / שירים - 22/06/2007 00:33
21
צפיות
שקט
^keti^ / שירים - 04/06/2007 02:52
21
צפיות
תן לי.
^keti^ / שירים - 25/05/2007 01:15
23
צפיות