arik77

שירים
הפרחים שנבלו מהשקרים
arik77 / שירים - 23/05/2008 00:17
38
צפיות
בחדר קר בעיר זרה אבדתי
arik77 / שירים - 30/01/2008 01:15
40
צפיות
סיפורים
רוצה בך לגעת
arik77 / סיפורים - 06/11/2007 02:00
34
צפיות
שירים
סוד
arik77 / שירים - 04/11/2007 01:33
31
צפיות
אל תהי עצובה ילדה
arik77 / שירים - 21/10/2007 00:19
35
צפיות
רגע
arik77 / שירים - 02/10/2007 22:14
43
צפיות
השטן מחייך לי אישה
arik77 / שירים - 26/09/2007 23:07
35
צפיות
בורח עם המילים
arik77 / שירים - 25/09/2007 21:32
38
צפיות
לפעמים חוזר לאותו מקום
arik77 / שירים - 20/09/2007 00:34
35
צפיות
גופה הצר בשדיים הקטנות
arik77 / שירים - 24/01/2007 21:38
34
צפיות
מילים חרוז לובשים
arik77 / שירים - 07/01/2007 23:34
37
צפיות
סיפורים
אושויץ שלך אימא
arik77 / סיפורים - 08/12/2006 01:52
38
צפיות
שירים
הפרה שבמיטתי
arik77 / שירים - 06/12/2006 22:14
30
צפיות
לו ידעתי
arik77 / שירים - 28/11/2006 02:57
25
צפיות
לנשמות בשמיים יש עיניים
arik77 / שירים - 21/11/2006 02:38
27
צפיות