שירים

היא היתה כה יפה

היא היתה כה יפה,
וגם כיום-
 איני יכול
שלא להתדפק
על דלתות הכאב,
באותה מבוכת נעורים
ושתיקות בלתי מובנות.

היא היתה כה יפה,
ובימים שהיו-
הייתי שוטף שיערה
בנחלים של תמיהה.
רוחץ.
שבוי בחנק ששעט
אל תום נעורי.

היא היתה כה יפה,
וגם היום
אני מתעקש
לבהות 
מול
לובן שיערה 
השחור-
סריגי חיי.

(ההשראה- אלאן בארייר: ELLE ETAIT TRES CHALLIEׁׂׂ)

תגובות

נורית ליברמן / שיר געגועים ענוגלימי � / 05/04/2014 22:53
אודי גלבמן / ניתוח נפלא ולירי,נורי� / 05/04/2014 22:59
רבקה. / *** *** / 06/04/2014 08:12
אודי גלבמן / אופס...צודקת.פרח מזכרו� / 06/04/2014 20:29
גלי צבי-ויס / סריגי חיים / 06/04/2014 08:20
אודי גלבמן / וגעגוע גדול גם....כעומק / 06/04/2014 20:30
יצחק אור / לובן שיערה השחור / 06/04/2014 11:47
מרים מעטו / איזה שיר אהבה יפה שהלך עימך במשך כל הזמן -עד הבגרות והלאה... ~love~ / 06/04/2014 15:17
אודי גלבמן / מרים יקרה...הסיפור שלי / 06/04/2014 20:32
מרים מעטו / אודי יקר ~love~ / 06/04/2014 23:24
יום טוב צבי / להתדפק על דלתות הכאב / 06/04/2014 16:41
אודי גלבמן / משה, ריגשתני עד מאד.זו / 06/04/2014 22:02