אתיקה

ועדת אתיקה תגובות שאינן ראויות .החלטה מס'6

1.התקבלה תלונה בגין תגובות שאינן  הולמות  או ראויות, הנגועות בהשמצות מכילות איומים לביזוי  היוצר/ת .
 
2.להסיר ספק, התגובות תמחקנה .
 
3.נערך בירור שעדיין לא הגיע לכלל מיצוי .
 
4. ניקים שאינם פעילים בתחום היצירה, הרשומים באתר
ופעילותם מסתכמת בתגובות  בלבד-במידה ותגובת ניקים הללו יסתבר ממוקדת ביוצר אחד בלבד , ומהות התגובות הינה לפגוע ביוצר והתגובות תכלנה דברי השמצה עלבון איום כלפי היוצר/ת ניק זה  יחסם מיד ללא התראה .
 
5.לצערנו הסתבר כי ההצטרפו לאתר מספר בודד של גולשים שאינם  פועלים על פי רוח האתר ומטרותיו.יוצר אשר נתקל בתגובות  עולבות פוגעות ,רשאי לפנות לועדת האתיקה, להנהלה,על מנת  להסיר את התגובות ,תגובות אשר תמצאנה שאינן ראויות עולבות ביוצר מכפישות בעליל, מנותקות מרוח ביקורת  ומהותן לגרום מפח נפש , המגיב/ה יחסם/ו מכניסה לאתר.
 
6. לועדת האתיקה הועבר מידע בגין תגובות שאינן  ראויות .
 
7.ועדת האתיקה בחנה את טיב התגובות ומסקנתה כי המדובר בדברי הכפשה, איומים ,השמצות.
 
8. התגובות תמחקנה.המגיב/ה יחסם/ו
 
 
 
 

תגובות